Vi använder oss av branschens standardregler vid bokning av öppen kurs: 


 

1. Bokningsvillkor ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation. 

 

2. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildningsföretaget accepterat bokningen och har skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Lead Beyond. 

 

3. Vid avbokning 4 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget, Lead Beyond, med 100% av kursavgiften samt kost och logi. 

 

4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget, Lead Beyond.En administrativ kostnad på 1500 kronor ex. moms tillkommer 4 - 0 veckor före kursstart. 

 

5. Vid ombokning 2 – 4 veckor före kursstart till annan kursvecka hos Lead Beyond, tillkommer en administrativ kostnad på 1500 kronor ex. Moms. 

 

6. Vid ombokning mindre än 2 veckor före kursstart tillkommer 100% av kost och logikostnaden samt en administrativ avgift om 1500 kronor ex moms. 

 

7. Utbildningsföretaget, Lead Beyond, har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. 

 

8. Lead Beyond fakturerar kursavgiften 21 dagar innan kursstart med betalningsvillkor, 30 dagar. Fakturan skickas från Spiran Utveckling AB. 

 

Dessa regler använder vi även vid anlitande av underleverantörer/konsulter om inget annat är överenskommet.