Ledarskap som skapar

tillit, engagemang och resultat

Vår omvärld är i ständig förändring och ställer nya krav på ledarskap. Genom att utveckla era ledare skapar ni en grund för tillväxt och positiv förflyttning. Vi erbjuder ledarskapsutveckling som skapar ett medvetet ledarskap och trygga ledare med förutsättningar för att skapa en miljö där tillit, kreativitet och anpassningsförmåga är i fokus.


Ett förutsättning för ett effektivt ledarskap är självkännedom och att kunna leda sig själv. Självledarskap handlar om att förstå våra egna beteenden, tankar, känslor och drivkrafter, samt hur vi påverkar och påverkas av andra. Dessa insikter kan användas för att effektivt kunna situationsanpassa ledarskapet utifrån enskilda medarbetares roller och behov.


Vårt sätt att arbeta med ledarskapsutveckling bygger på 20 år av praktisk erfarenhet av ledarskap och av att analysera behov och anpassa insatserna tillsammans med dig som kund. Vi utgår alltid från er specifika situation och era utmaningar och ger konkreta verktyg som anpassas till era förutsättningar. Det utvecklar tillit och förtroende för era ledare. Tillsammans skapar vi ett ledarskap som bidrar till positiv förflyttning – i verksamheten, kulturen och hos individen.
Förtroendefullt samarbete


Vi erbjuder öppna utbildningar för ledare och nyckelpersoner som vill lära sig att utveckla förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.


Kurserna hålls i Stockholm om Öresundsregionen. Våra webinarier riktar sig till främst ledare och HR som vill fördjupa sin kunskap och bygga nätverk inom aktuella frågor på arbetsplatsen.


Detta 3-dagars utvecklings-program ger dig verktyg och insikter om hur du kan samarbeta effektivare, lösa och förebygga konflikter samt långsiktigt lösa problem även i konfliktfyllda situationer.


6-8 maj, 2-4 okt, 13-15 nov, 2024

Öppna utbildningar 

Företagsspecifika utbildningar

Lead Beyond utvecklar tillsammans med våra kunder företagsanpassade ledarskapsprogram. Vi utgår från er specifika situation och kombinerar våra unika metoder med beprövade strategier och verktyg. På så vis kan vi stödja företag i att skapa en stark och effektiv ledningsstruktur som främjar tillväxt och framgång.

unsplash