Företagsspecifika ledarskapsprogram

Lead Beyond utvecklar tillsammans med våra kunder företagsanpassade ledarskapsprogram. Vi utgår från er specifika situation och kombinerar våra unika metoder med beprövade strategier och verktyg. På så vis kan vi stödja företag i att skapa en stark och effektiv ledningsstruktur som främjar tillväxt och framgång.

Vad kan man göra

digitalt?


Vi erbjuder alltid alternativet att genomföra våra utbildningar i digitalt format. 

Vi har gedigen erfarenhet av digitala utbildningar med över 100 genomförda kurser i Zoom och Teams.

Några av de teorier och pedagogiska modeller

vi bygger våra utbildningar på:

The Human Element

The Human Element, utvecklad av Will Schutz, ger dig verktyg för att öka din medvetenhet om dig själv – för att veta vem du är och vad du vill. Den grundläggande idén är att ju mer du använder dig själv fullt ut och gör det du vill, desto mer produktiv och effektiv blir du. 

Core Quality Quadrants

Kärnkvandrantsteorin,  utvecklad av Daniel Ofman kan användas för att bli medveten om sina styrkor och möjliga fallgropar. Den hjälper oss att lära känna oss själva och andra utan att  stoppa in oss i ett förenklat fack.

Förtroendefullt samarbete

Radical Collaboration

Radical Collaboration är en

metod och ett förhållningssätt för att bygga långsiktigt fungerande samarbete och nå ömsesidiga överenskommelser.

LEA 360


LEA360 (Leadership Effectiveness Analysis) är ett verkyg och process för 360 feedback utifrån ett antal effektiva ledarskapsbeteenden.

UGL - Utveckling Grupp Ledare

UGL är en utbildning och upplevelsebaserad pedagogikisk modell. Syftet med UGL veckan är att du ska bli effektivare som ledare och gruppmedlem och kan bidra tillbåde organisatorisk och individuell utveckling i din vardag.

CliftonStrengths

Clifton Strengths (tidigare Strengths Finder) är ett verktyg skapat av Gallup vars syfte är att hjälpa individer att vara den bästa versionen av sig själva genom att arbeta med sina unika styrkor.

Kontakta oss för ett första möte

 
 
 
 
unsplash