Ledarskaps

kvarten

Ledarskapskvarten -15 minuter om ett viktigt ledarskapsämne


I ledarskapskvarten får du en inblick i relevanta ämnen för dig som ledare. Vi ger en beskrivning av teori och forskning inom ämnet och skickar alltid med ett antal matnyttiga tips. 

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet är en avgörande faktor för att skapa framgångsrika team. Vad innebär det egentligen? Varför är det så viktigt? Hur gör vi för att skapa det?
Du får med dig 5 tips på vad du kan göra för att lägga grunden till psykologisk trygghet i ditt team.

Growth Mindset

I denna ledarskapskvart utforskar vi Growth Mindset – ett tankesätt som hjälper dig och andra till långsiktig utveckling och framgång.
Vi kommer att prata om vad Growth mindset innebär och varför är det så värdefullt.
Hur kan du utveckla ditt eget Growth Mindset? Hur kan du leda för att stärka dina medarbetares Growth Mindset och hur kan du som förälder hjälpa ditt barn att bygga ett Growth Mindset.

Leda i förändring

Hur ska vi agera i en värld som ständigt förändras? Hur kan jag hjälpa min omgivning att anpassa sig och frodas inför utmaningar?

I detta klipp får du ett smakprov på Adaptivt Ledarskap som gör det möjligt för individer och organisationer att hantera en föränderlig miljö.

Du får med dig 3 överlevnadstips för att hantera och må bra i den ständiga förändringen.


Håll tyst och lyssna 

En nyckel till lyckad kommunikation, konflikt- och problemlösning är den ädla konsten att LYSSNA. Lätt som en plätt, eller?


I denna Ledarskapskvart  utforskar vi förmågan lyssnande. Hur kan du bli en mer medveten lyssnare och hur kan du använda denna konst för att bygga relationer och tillit. Vi pratar om lyssnandets kraft, hur vi alltid blir påkomna när vi låtsaslyssnar och vad som händer när vi andas in en annan människa.


Bygga effektiva team

I denna ledarskapskvart ger vi en inblick i grupputveckling, vad du kan göra för att skapa ett effektivt och välmående team. Vi tittar in i Susan Wheelans forskning kring grupputveckling och ger råd till dig som vill hjälpa ditt team framåt.

Vi tar upp:
Vad gruppen behöver från dig som ledare i de olika faserna.
Vilka faktorer som behöver finnas på plats i ett effektivt team.

Lyckas med hybrida arbetsplatsen

Allt pekar på att den hybrida arbetsplatsen är den nya normen.


I detta klipp bjuder vi på Gallups senaste forskning om vilka faktorer som samspelar för att skapa engagemang och effektivitet på en hybrid arbetsplats. Du får även med dig ett lite otippat tips för ditt ledarskap.

unsplash